Teka Komisji Urbanistyki I Architektury

Content

Teka Komisji Urbanistyki I Architektury | 2014 | XLII |

Editorial office

Redaktor naczelny
Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński
wkosinski@poczta.onet.pl

Sekretarz Redakcji
Dr inż. arch., arch. krajobrazu Miłosz Zieliński
mzielinski@pk.edu.pl

Redaktorki
Dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz Prof. PK
Dr inż. arch. Izabela Sykta

Redaktor
Mgr inż. arch. krajobrazu Jacek Konopacki

 

Contact

Dane kontaktowe redakcji:
Instytut Architektury Krajobrazu
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
e-mail: mzielinski@pk.edu.pl

Adres wydawcy:
Polska Akademia Nauk
plac Defilad 1
00-901 Warszawa
mazowieckie Poland
e-mail: krakow@pan.pl
tel 12 356 23 00

 

Instructions for authors

Na łamach czasopisma publikowane są przede wszystkim artykuły z zakresu architektury, urbanistyki, architektury krajobrazu, konserwacji zabytków ale także z dziedzin pokrewnych oraz prace w ujęciu interdyscyplinarnym.

Czasopismo znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych (5 pkt),
(po ewaluacji z 2015 roku)
Wskaźnik Index Copernicus ICV 2014 wynosi 48.51 (ocena znormalizowana 5.34)

Aby opublikować artykuł należy:

  1. Pobrać załączony szablon:  TEKA_Szablon formatowania_2016
  2. Zapoznać się z wytycznymi i wskazówkami zamieszczonymi w szablonie
  3. Do szablonu wstawić autorski tekst w języku polskim (oraz jego pełne angielskie tłumaczenie)
  4. Przypisać kolejnym elementom tekstu zdefiniowane style formatowania tekstu
  5. Zapisać plik wg wzoru: TEKA_Nazwisko.doc
  6. Wypełnić oświadczenie (do pobrania tutaj): TEKA_Oświadczenie
  7. Zapisać plik z oświadczeniem wg wzoru: TEKA_Oświadzcenie_Nazwisko.doc
  8. Przesłać pliki (z artykułem oraz oświadczeniem) na adres sekretarza redakcji: mzielinski@pk.edu.pl lub redaktora naczelnego: wkosinski@poczta.onet.pl
  9. Tak przygotowany artykuł przejdzie korektę redakcyjną, a następnie zostanie przekazany Radzie Naukowej, która zdecyduje o wyborze recenzentów.

Po pozytywnych recenzjach i ewentualnych poprawkach tekst będzie opublikowany w najbliższym tomie.

Publikacja na łamach czasopisma TEKA jest bezpłatna.

Artykuły publikowane są w otwartym dostępie.

Autorzy artykułów zobowiązani są do przestawienia autorskich i oryginalnych prac o randze pracy naukowej.

Autorzy wyrażają zgodę na bezpłatne udostępnienie artykułów w formie elektronicznej, w wolnym dostępie.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów.

Redakcja zastrzega sobie prawo do edytorskiej modyfikacji artykułów.

Podstawową wersją czasopisma jest wersja elektroniczna PDF.

   ISSN 0079-3450
e ISSN 2450-0038

 

 

This page uses 'cookies'. Learn more