Humanities and Social Sciences

Wiadomości Numizmatyczne

Content

Wiadomości Numizmatyczne | 2011 | Rok LV | Zeszyt 1–2 (191–192) |

Editorial office

Komitet Redakcyjny

Borys Paszkiewicz (redaktor naczelny, redaktor tematyczny: średniowiecze i nowożytność),
Adam Degler (redaktor tematyczny: starożytność),
Michał Zawadzki (redaktor tematyczny: znaleziska, sekretarz redakcji)
Marta Męclewska (redaktor bibliograficzny),
Piotr Jaworski (zastępca sekretarza redakcji),

 

Rada naukowa
Jarosław Bodzek,
Aleksander Bursche,
Peter Ilisch,
Mykolas Michelbertas,
Petr Vorel,
Roman Zaoral

 

Contact

Polska Akademia Nauk,
Pl. Defilad1 (Pałac Kultury i Nauki)
00-901 Warszawa
wiad.num@wp.pl

Instructions for authors

 

Intrukcja dla autorów

This page uses 'cookies'. Learn more