Life Sciences and Agriculture

Postępy Nauk Rolniczych

Editorial office

Rada Redakcyjna
A. Grzywacz (przewodniczący),
J. Haman,
T. Krzymowski,
J.J. Lipa
A. Rutkowski,
F. Tomczak,
M. Truszczyński,
J. Wilkin


Redakcja
A. Horubała (redaktor naczelny),
J. Buliński,
A. Gawrońska-Kulesza,
W. Józwiak,
J. Zimny,
T. Żebrowska,
R. Suska (sekretarz redakcji

 

Contact

Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN,
00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2113
tel. 22 620 33 71, 22 656 64 66
e-mail: renata.suska@pan.pl


Instructions for authors

This page uses 'cookies'. Learn more