Humanities and Social Sciences

Studia Pedagogiczne

Content

Studia Pedagogiczne | 2011 | tom LXIV |

Editorial office

Redaktor Naczelny
Henryka Kwiatkowska
Rada Naukowa
Roman Dolata, Bogusława D. Gołębniak,
Christiane Griese – Niemcy, Zbigniew Kwieciński,
Sonja Steiner – Niemcy
Rada Redakcyjna
Maria Czerepaniak-Walczak, Maria Dudzikowa,
Henryka Kwiatkowska,
Tadeusz Lewowicki, Maciej Tanaś

Contact

This page uses 'cookies'. Learn more