Popularnonaukowe

ACADEMIA - The magazine of the Polish Academy of Sciences

Zawartość

ACADEMIA - The magazine of the Polish Academy of Sciences | 2017 | Nr 1 (3) 2017 Poles at the Poles Special Edition |

Abstrakt

The Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences (Bull.Pol. Ac.: Tech.) is published bimonthly by the Division IV Engineering Sciences of the Polish Academy of Sciences, since the beginning of the existence of the PAS in 1952. The journal is peer‐reviewed and is published both in printed and electronic form. It is established for the publication of original high quality papers from multidisciplinary Engineering sciences with the following topics preferred: Artificial and Computational Intelligence, Biomedical Engineering and Biotechnology, Civil Engineering, Control, Informatics and Robotics, Electronics, Telecommunication and Optoelectronics, Mechanical and Aeronautical Engineering, Thermodynamics, Material Science and Nanotechnology, Power Systems and Power Electronics.

Journal Metrics: JCR Impact Factor 2018: 1.361, 5 Year Impact Factor: 1.323, SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.319, Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 1.005, CiteScore 2017: 1.27, The Polish Ministry of Science and Higher Education 2017: 25 points.

Abbreviations/Acronym: Journal citation: Bull. Pol. Ac.: Tech., ISO: Bull. Pol. Acad. Sci.-Tech. Sci., JCR Abbrev: B POL ACAD SCI-TECH Acronym in the Editorial System: BPASTS.

Przejdź do artykułu

Redakcja

Editorial Staff:

Jan Strelau – honorowy redaktor naczelny

Anna Zawadzka – redaktor naczelna, redaktor działu Nauki humanistyczne

Katarzyna Czarnecka – zastępca redaktor naczelnej, sekretarz redakcji

Agnieszka Kloch – redaktor działu Nauki biomedyczne

Agnieszka Pollo – redaktor działu Nauki ścisłe

Jolanta Iwańczuk – redaktor działu Nauki o Ziemi

Justyna Orłowska – dziennikarz

Andrzej Figatowski – grafik

Renata Modzelewska – redakcja językowa

Sandra Wilk – projekty internetowe

Jakub Ostałowski – obsługa fotograficzna, wydania mobilne

Daniel Sax – tłumaczenia

Scientific Council:

prof. dr hab. Jerzy Duszyński (przewodniczący)

prof. dr hab. Edward Nęcka

prof. dr hab. Grażyna Borkowska

prof. dr hab. Leszek Kaczmarek

prof. dr hab. Romans Micnas

prof. dr hab. Lucjan Pawłowski

prof. dr hab. n. med. Witold Rużyłło

prof. dr hab. Henryk Szymczak

Kontakt

Publisher:

Polish Academy of Sciences

Office for Popularizing and Promoting Science

pl. Defilad 1,

00-901 Warsaw, Poland

e-mail: academia@pan.pl

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji