Humanities and Social Sciences

Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies

Content

Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies | 2012 | No 2 |

Editorial office

Editorial Committee:
Marek M. Dziekan (Editor-in-Chief), Marta Woźniak-Bobińska (Secretary), Jaakko Hämeen Antilla, Agata Bareja-Starzyńska, Eduard Gombár, Lidia Kasarełło, Agnieszka Kozyra, Ewa Siwierska, Lidia Sudyka, Gábor Takacs

Editorial Board:
Janusz Danecki (Warszawa), Eva-Maria von Kemnitz (Lisboa), Edward Lipiński (Bruksela), Alfred F. Majewicz, (Poznań), Yuri Tambovtsev (Novosibirsk), Piotr Taracha (Warszawa), Przemysław W. Turek (Kraków), Vladimir L. Uspiensky (St. Petersburg), Witold Witakowski (Uppsala)

Contact

„Rocznik Orientalistyczny”
Faculty of Oriental Studies
University of Warsaw
00-927 Warsaw 64
Prof. Marek M. Dziekan (Editor-in-Chief) e-mail: mmdziekan@interia.pl
Dr Marta Woźniak-Bobińska (Secretary) e-mail: martawozniak@uni.lodz.pl

This page uses 'cookies'. Learn more