Nauki Techniczne

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Zawartość

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management |

Redakcja

Editorial Board
Editor-in-Chief: Eugeniusz Mokrzycki
Deputy Editor-in-Chief: Ryszard Uberman (section: mining)
Editorial Secretary: Krzysztof Galos (section: mineralogy)
Deputy Editorial Secretary: Lidia Gawlik (section: mineral and energy economy)
Deputy Editorial Secretary: Beata Klojzy-Karczmarczyk (section: environmental engineering in mining)
Statistical Editor: Jacek Mucha

Advisory Board
Mattias Bäckström, Assistant Professor, Örebro University, Örebro, Sweden
Wiesław Blaschke, PhD(Eng), Professor, The Institute of Mechanised Construction and Rock Mining, Katowice, Poland
Jan Butra, Professor, Wroclaw University of Technology, Wrocław, Poland
Dennis L. Buchanan, Professor, Imperial College of Science, Technology and Medicine, London, United Kingdom
Józef Dubiński, Professor, The Central Mining Institute, Katowice, Poland
Jakub Jirasek, Associate Professor, The Technical University of Ostrava, Czech Republic
Roman Magda, Professor, The AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland
Antonio Mateus, Professor, Universidade de Lisboa, Lizbona, Portugal
Jacek Motyka, Professor, The AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland
Marek Nieć, DSc(Eng), Professor, The MEERI PAS, Kraków, Poland
James Otto, Professor, Colorado School of Mines, Golden, USA
Marian Radetzki, Professor, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden
Anton Sroka, Professor, TU Bergakademie Freiberg, University of Resources, Freiberg, Germany
Krzysztof Szamałek, Professor, The University of Warsaw, Warsaw, Poland
Günter Tiess, Assistant Professor, MinPol GmbH, Dreistetten, Austria

Publishing Committee
Publishing Editors:
Emilia Rydzewska, Language Editor (Polish)
Michelle Atallah: Language Editor (English)
Technical Editor: Barbara Sudoł

Kontakt

Telefon: (+48 12) 632-33-00 wew. 143
E-mail: monigo@min-pan.krakow.pl
Fax: (+48 12) 632-35-24

Instrukcje dla autorów

Redakcja przyjmuje oryginalne nigdzie nie publikowane artykuły o merytorycznej zawartości odpowiadającej profilowi czasopisma.
Niezbędnym warunkiem opublikowania artykułu jest przekazanie przez autora/autorów praw autorskich i majątkowych do artykułu na rzecz Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią.
do pobrania: (wzór umowy wersja .doc)

Jednostronnie podpisaną umowę należy przekazać w dwóch egzemplarzach do Sekretarza Redakcji wraz z pełną i ostateczną wersją artykułu oraz adresem wiodącego autora, któremu zostanie zwrócona podpisana umowa.

Redakcja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z opublikowania artykułu jeśli:

  • jego tematyka nie mieści się w profilu czasopisma,
  • artykuł nie uzyska dwóch pozytywnych recenzji,
  • artykuł jest niekompletny lub zawiera materiały graficzne o zbyt niskiej jakości,
  • nie został przygotowany zgodnie ze wskazówkami edytorskimi.
  • wskazówki dla autorów wersja .pdf

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji