Humanities and Social Sciences

Biuletyn KPZK

Content

Biuletyn KPZK | 2014 | No 255 |

Editorial office

Rada Redakcyjna
Tadeusz Markowski (Uniwersytet Łódzki) przewodniczący

Jacek Szlachta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) zastępca przewodniczącego

Ján Buček (Comenius University in Bratislava, Department of Human Geography and Demography), Donatas Burneika (Deputy director of Lithuanian Social Research Centre, Head of the Institute of Human Geography and Demography), Paweł Churski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Magdalena Górczyńska (Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER), Department Urban Development and Mobility), Jianxiang Huang (The University of Hong Kong), Wioletta Kamińska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Tomasz Komornicki (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie), Eduardo José Rocha Medeiros (Centro de Estudos Geografráficos, Universidade de Lisboa), Evgenii Nesterov (Herzen State Pedagogical University St. Petersburg), Piotr Lorens (Politechnika Gdańska), Jean-Michel Roux (Institut d’Urbanisme de Grenoble, Université de Grenoble Alpes), Jan Sucháček (VŠB – Technical University of Ostrava), Jacek Zaucha (Uniwersytet Gdański)

Redakcja Wydawnictw
Tadeusz Markowski (redaktor naczelny), Paulina Legutko-Kobus (zastępca redaktora naczelnego), Ewa Ryźlak (sekretarz redakcji)

 

Contact

Redakcja Biuletynu KPZK
Pałac Kultury i Nauki, piętro XXIII, pokój 2308
00-901 Warszawa,
tel. (022) 182-68-75,
e-mail: kpzk@pan.pl

Instructions for authors

 

Instrukcja dla autorów

This page uses 'cookies'. Learn more