Nauki Humanistyczne i Społeczne

Folia Oeconomica Cracoviensia

Zawartość

Folia Oeconomica Cracoviensia | 2011 | Vol LII |

Redakcja

Redaktor Naczelny:
dr hab. Mateusz Pipień, prof. UEK

 

Sekretarz Redakcji:
dr hab. Paweł Ulman, prof. UEK (ulmanp@uek.krakow.pl)

 

Członkowie Redakcji:
dr hab. Paweł Lula, prof. UEK
dr hab. Jerzy Marzec, prof. UEK

 

Komitet Redakcyjny:
prof. dr hab. Anna Czubała
prof. dr hab. Henryk Gurgul

 

Kontakt

Redaktor Naczelny
dr hab. Mateusz Pipień, prof. UEK
eepipien@cyf-kr.edu.pl

Sekretarz Redakcji:
dr hab. Paweł Ulman, prof. UEK
ulmanp@uek.krakow.pl

Polska Akademia Nauk
Oddział w Krakowie
ul. św. Jana 28
31-018 Kraków

Tel. +48 12 256-23-00
Fax +48 12 256-23-80
krakow@pan.pl

Instrukcje dla autorów

W FOLIA OECONOMICA CRACOVIENSIA

  1. Teksty w FOC są publikowane w języku polskim i angielskim. Artykuły w języku angielskim powinny być zredagowane z należytą starannością pod względem językowym.
  2. Nadesłany tekst musi być oryginalny (nie może być wcześniej publikowany w innym czasopiśmie lub wydawnictwie, ani nie może być tam złożony do publikacji).
  3. Artykuł w formacie edytowalnego pliku tekstowego oraz PDF powinien być przesłany pocztą elektroniczną do Redaktora.
  4. Niezależnie od języka, opracowanie musi zawierać następujące elementy zarówno w języku polskim, jak i angielskim:

-     tytuł,

-     abstrakt (o objętości nieprzekraczającej ½ strony maszynopisu),

-     słowa kluczowe.

Tekst powinien być przygotowany z użyciem marginesów oraz numeracji stron. Wzory oraz tabele i rysunki powinny być oznaczane numeracją ciągłą, np. odpowiednio: (1), Tabela 1, Rys. 1.

Informacje o Autorze/Autorach pracy powinny zawierać afiliację oraz adres elektroniczny do korespondencji.

Obowiązują harwardzkie przypisy w tekście, na przykład:

Dotyczy to zwłaszcza prac Peukera (1972) i Rogozińskiego (1976).

Na przykład, będzie nią diagnostyka medyczna — por. J.A. Swets i in. (2000).

Bibliografia artykułu powinna być zestawiona alfabetycznie według następującego wzoru:

Marzec J. (2008), Bayesowskie modele zm, iennych jakościowych i ograniczonych w badaniach niespłacalności kredytów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Alwan L.C., Roberts H.V. (1988), Timeseries modeling for statistical process control, Journal of Business & Economic Statistics, 6, 87–95.

  1. Proces recenzowania w FOC zachowuje zasadę podwójnej anonimowości, dlatego też nadesłane opracowanie powinno być przesłane w dwóch plikach. Pierwszy – uwzględniający wszystkie dane, drugi natomiast z pominięciem informacji, które mogą identyfikować Autora. Zasada ta obejmuje również spis literatury oraz odwołania do wcześniejszych prac Autora.
  2. Zgłoszenie artykułu do druku w FOC jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację tekstu na stronie internetowej Czytelni Czasopism PAN.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji