Nauki Humanistyczne i Społeczne

Przyszłość. Świat - Europa - Polska

Redakcja

RADA NAUKOWA:

prof. dr Julian Auleytner, prof. dr Daniel Dolk (NPS Monterey, USA), prof. dr Bogdan Galwas,
prof. dr Jerzy Kleer, prof. dr Michał Kleiber, prof. dr Elżbieta Kryńska,
prof. dr Leszek Kuźnicki, dr Marek Makowski (IIASA, Austria),
prof. dr Elżbieta Mączyńska, prof. dr Yoshiteru Nakamori (JAIST, Japonia),
prof. dr Józef Niżnik, prof. dr Teodor Przymusiński (UC Riverside, USA),
prof. dr Zdzisław Sadowski, prof. dr Zbigniew Strzelecki,
prof. dr Andrzej P. Wierzbicki, prof. dr Janusz Witkowski,

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

dr Konrad Prandecki (redaktor naczelny)

prof. dr Andrzej P. Wierzbicki (red. językowy),
prof. dr Bogdan Galwas (red. tematyczny),
mgr inż. Bogdan Penconek (red. techniczny),
mgr Elżbieta Swoboda,
prof. dr Janusz Witkowski (red. statystyczny)

 

Kontakt

 

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”
Pałac Kultury i Nauki pok. 2503, p. XXV
Pl. Defilad l, 00-901 Warszawa
tel./fax. 22-620-33-76,
e-mail: komprog@pan.pl,

www.prognozy.pan.pl,

http://psep.czasopisma.pan.pl/

  

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji