Nauki Humanistyczne i Społeczne

Studia KPZK

Zawartość

Studia KPZK | 2013 | No 151 |

Autorzy i Afiliacje

Syntetyczna Ocena Poziomu Rozwoju Regionów Polski Wschodniej Na Tle Polski
Unii Europejskiej

Autorzy i Afiliacje

Rozwój Centrów Wzrostu Społeczno-Gospodarczego Regionów Polski Wschodniej

Autorzy i Afiliacje

Szanse Rozwoju Wynikające Endogenicznego Potencjału Regionów Polski Wschodniej Z

Autorzy i Afiliacje

Szanse
Wyzwania Dla Rozwoju Regionów Polski Wschodniej Wynikające Uwarunkowań Zewnętrznych Z

Autorzy i Afiliacje

Kierunki Rozwoju Związane Sektorami Potencjalnej Szansy Z

Autorzy i Afiliacje

Kierunki Rozwoju Związane Sektorami Potencjalnej Szansy Z

Redakcja

Rada Redakcyjna
Tadeusz Markowski (przewodniczący), Jacek Szlachta (zastępca przewodniczącego),Paweł Churski, Andrzej Klasik, Tomasz Komornicki, Piotr Lorens, Tadeusz Marszał, Jan Suchacek, Janusz Zaleski, Jacek Zaucha

Redakcja Wydawnictw
Tadeusz Markowski (redaktor naczelny), Paulina Legutko-Kobus (zastępca redaktora naczelnego), Ewa Ryźlak (sekretarz redakcji)

 

Kontakt

Redakcja Studia KPZK
Pałac Kultury i Nauki, piętro XXIII, pokój 2308
00-901 Warszawa,
tel. (022) 182-68-75,
e-mail: kpzk@pan.pl


Instrukcje dla autorów

Instrukcja dla autorów

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji