Nauki Humanistyczne i Społeczne

Studia Regionalia

Zawartość

Studia Regionalia | 2013 | vol. 37 |

Redakcja

Editorial Board Tadeusz Markowski (President), Jacek Szlachta, Janusz Zaleski (v-ce Presidents), Teresa Czyż, Andrzej Klasik, Tomasz Komornicki, Tomasz Parteka, Jan Suchacek

Editorial Office
Tadeusz Markowski (Editor in Chief), Dominik Drzazga (Deputy Editor),
Ewa Ryźlak (Secretary)

International Editorial Advisory Committee
John Bradley, Roberto Camagni, Manas Chatterji, Martin Hampl, Walter Isard, Bill Lever,
Peter Nijkamp, Andres Rodriguez-Pose, Viacheslav Shuper, Andre Torre, Hans Westlund

Reviewers:
John Bradley, Roberto Camagni, Rolf Funck, Martin Hampl,
Tomasz Komornicki, Tadeusz Marszał, Andres Rodriguez-Pose,
Viacheslav Shuper, Andre Torré, Hans Westlund

Kontakt

Address in English:
Committee for Spatial Economy and Regional Planning
Polish Academy of Sciences
Palace of Culture and Science, Parade Square 1, floor XXIII. room 2308
00-901 Warsaw
phone: (+48 22) 182 68 75
e-mail: kpzk@pan.pl

Address in Polish:
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Polskiej Akademii Nauk
Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, piętro XXIII, pok. 2308
00-901 Warszawa
tel.: 022-182 68 75
e-mail: kpzk@pan.pl


Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji