Humanities and Social Sciences

Wiadomości Numizmatyczne

Content

Wiadomości Numizmatyczne | 2011 | Rok LV | Zeszyt 1–2 (191–192) |

Editorial office

Komitet Redakcyjny

  • Borys Paszkiewicz (redaktor naczelny),
  • Adam Degler (redaktor tematyczny: starożytność),
  • Witold Garbaczewski (redaktor tematyczny: średniowiecze i nowożytność)
  • Krystian Książek (redaktor tematyczny: znaleziska)
  • Marta Męclewska (redaktor bibliograficzny),
  • Michał Zawadzki (sekretarz redakcji)  

Rada Naukowa


Jarosław Bodzek,
Aleksander Bursche,
Peter Ilisch,
Mykolas Michelbertas,
Petr Vorel,
Roman Zaoral

 

Contact

Polska Akademia Nauk,
Pl. Defilad1 (Pałac Kultury i Nauki)
00-901 Warszawa
wiad.num@wp.pl

This page uses 'cookies'. Learn more