Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wiadomości Numizmatyczne

Zawartość

Wiadomości Numizmatyczne | 2011 | Rok LV | Zeszyt 1–2 (191–192) |

Redakcja

Komitet Redakcyjny

Borys Paszkiewicz (redaktor naczelny, redaktor tematyczny: średniowiecze i nowożytność),
Adam Degler (redaktor tematyczny: starożytność),
Michał Zawadzki (redaktor tematyczny: znaleziska, sekretarz redakcji)
Marta Męclewska (redaktor bibliograficzny),
Piotr Jaworski (zastępca sekretarza redakcji),

 

Rada naukowa
Jarosław Bodzek,
Aleksander Bursche,
Peter Ilisch,
Mykolas Michelbertas,
Petr Vorel,
Roman Zaoral

 

Kontakt

Polska Akademia Nauk,
Pl. Defilad1 (Pałac Kultury i Nauki)
00-901 Warszawa
wiad.num@wp.pl

Instrukcje dla autorów

 

Intrukcja dla autorów

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji