Szczegóły

Tytuł artykułu

Żydzi i Żydówki jako podmioty postkolonialnew świetle dążeń emancypacyjnych kobiet w Galicji (1890–1914)

Tytuł czasopisma

Historyka Studia Metodologiczne

Rocznik

2012

Numer

No 42

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie ; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Identyfikator

ISSN 0073-277X

×