Szczegóły

Tytuł artykułu

Żydzi i Żydówki jako podmioty postkolonialne w świetle dążeń emancypacyjnych kobiet w Galicji (1890–1914)

Tytuł czasopisma

Historyka Studia Metodologiczne

Rocznik

2012

Numer

vol. 42

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

postkolonializm ; Galicja ; syjonizm ; nacjonalizm ; kobiety żydowskie ; kobiety polskie

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

159-170

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie ; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0073-277X
×