Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of Heat Treatment on Magnetic Properties of Nanocrystalline Nd9Fe84Zr1B6 Ribbons Received by Rapid Solidification Method<br>Wpływ obróbki termicznej na własności magnetyczne nanokrystalicznych taśm Nd9Fe84Zr1B6 wytwarzanych metodą szybkiego chłodzenia

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×