Szczegóły

Tytuł artykułu

The Structure of External Surfaces of Scale Forming on Crofer 22APU Steel in Atmosphere Containing H2/H2S Budowa<br>Budowa zewnętrznych powierzchni zgorzelin tworzących się na stali CROFER 22APU w atmosferze H2/H2S

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×