Szczegóły

Tytuł artykułu

Z rozważań psychologa o myśleniu historycznym

Tytuł czasopisma

Historyka Studia Metodologiczne

Rocznik

2013

Numer

vol. 43

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

myślenie historyczne ; potoczna psychologia ; potoczna historiozofia ; mentalność badacza

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

5-17

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie ; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0073-277X
×