Szczegóły

Tytuł artykułu

Bequeathing, Life Course and Life Cycle

Tytuł czasopisma

Historyka Studia Metodologiczne

Rocznik

2013

Numer

vol. 43

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

spadkowanie ; spadkobranie ; darowizny ; cykl życia ; historia życia

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

33-60

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie ; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0073-277X
×