Szczegóły

Tytuł artykułu

Microstructural Characterization of Gas Phase Aluminized TiAlCrNb Intermetallic Alloy<br>Charakterystyka mikrostruktury stopu TiAlCrNb po procesie aluminiowania gazowego

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×