Szczegóły

Tytuł artykułu

Microstructure and Soft Magnetic Properties of Fe61Co10Y8Me1B20 (Where Me = W, Zr or Nb) Amorphous Alloys

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences ; Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences

Data

2012

Identyfikator

ISSN 1733-3490

Referencje

McHenry M. (1999), Prog. Mater. Sci, 44, 291, doi.org/10.1016/S0079-6425(99)00002-X ; Nabiałek M. (2010), Microstructure, some magnetic and mechanical properties of amorphous Fe<sub>61</sub>Co<sub>10</sub>Zr<sub>2.5</sub>W<sub>2</sub>Hf<sub>2.5</sub>Y<sub>2</sub>B<sub>20</sub> plates, Archives of Metallurgy and Materials, 55, 349. ; Liu H. (2008), J. of Alloys and Compounds, 466, 246, doi.org/10.1016/j.jallcom.2007.11.020 ; Hasegawa R. (2000), Magn. Magn. Mater, 240-245, 215. ; Inoue A. (2000), Acta Materialia, 48, 279, doi.org/10.1016/S1359-6454(99)00300-6 ; Liu D. (2004), Intermetallics, 12, 1149, doi.org/10.1016/j.intermet.2004.04.014 ; Pawlik P. (2004), Archiwum nauki materiałach, 25, 177. ; Chen H. (1970), Review of Scientific Instruments, 41, 1237, doi.org/10.1063/1.1684774 ; Inoue A. (1995), Materials Transactions, Japan Institute of Metals, 36, 1184. ; Bertotti G. (1998), Hysteresis in Magnetism. ; Kronmüller H. (1980), Magnetization Processes and the Microstructure in Amorphous Metals, J. de Phys, 41, 518. ; Holstein T. (1941), Magnetization near saturation in polycrystalline ferromagnet, Phys. Rev, 59, 388, doi.org/10.1103/PhysRev.59.388 ; Morrish A. (1970), Fizyczne podstawy magnetyzmu, 366. ; Kuryłowicz J. (1962), Badania materiałów magnetycznych, 283. ; Kulik T. (1998), Nanokrystaliczne materiały magnetycznie miękkie otrzymywane przez krystalizację szkiełmetalicznych. ; Makino A. (2001), Materials Science and Engineering, A304-306, 1083. ; Huang X. (2010), Materials Science and Engineering, A 527, 1952. ; Nabiałek M. (2010), J. of Mag. and Magnet. Mater, 322, 3377, doi.org/10.1016/j.jmmm.2010.06.030 ; Liu D. (2004), J. Alloys Compd, 370, 249, doi.org/10.1016/j.jallcom.2003.09.116 ; Nabiałek M. (2011), J. Alloys Compd, 509S, 155, doi.org/10.1016/j.jallcom.2011.01.158 ; Azarewicz S. (2005), Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne, No 72, 129. ; <a target="_blank" href='http://www.stalprodukt.com.pl'>www.stalprodukt.com.pl</a>

DOI

10.2478/v10172-012-0021-8

×