Szczegóły

Tytuł artykułu

Microstructure and Soft Magnetic Properties of Fe61Co10Y8Me1B20 (Where Me = W, Zr or Nb) Amorphous Alloys<br>Struktura i własności magnetyczne stopów amorficznych Fe61Co10Y8Me1B20 (M = W, Zr, Nb)

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×