Szczegóły

Tytuł artykułu

Reclamation of Self-Setting Mixtures with Olivine Bound with Alkaline Resols

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Innovative foundry technologies and materials ; mechanical properties ; Self-setting mixtures ; Alkaline resols ; reclamation

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.2478/v10266-012-0009-x

×