Szczegóły

Tytuł artykułu

Noty o autorach

Tytuł czasopisma

Historyka Studia Metodologiczne

Rocznik

2013

Numer

vol. 43

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie ; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0073-277X
×