Szczegóły

Tytuł artykułu

Ku wieczności. Historyczny wymiar kultury i jego poznawczekonsekwencje

Tytuł czasopisma

Historyka Studia Metodologiczne

Rocznik

2014

Numer

No 44

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Typ

Problemy

Identyfikator

ISSN 0073-277X

×