Szczegóły

Tytuł artykułu

Ku wieczności. Historyczny wymiar kultury i jego poznawcze konsekwencje

Tytuł czasopisma

Historyka Studia Metodologiczne

Rocznik

2014

Numer

vol. 44

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

myślenie historyczne ; świadomość ; tożsamość ; pamięć ; zmienność

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

35-50

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie ; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0073-277X
×