Szczegóły

Tytuł artykułu

Konwergencja nauk przyrodniczych i historycznych: teoretycznypotencjał i praktyczne trudności

Tytuł czasopisma

Historyka Studia Metodologiczne

Rocznik

2014

Numer

No 44

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie ; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Identyfikator

ISSN 0073-277X

×