Szczegóły

Tytuł artykułu

Film fabularny w funkcji alternatywnego źródła do historii codzienności — teoretyczne rozważania na przykładzie kina moralnego niepokoju

Tytuł czasopisma

Historyka Studia Metodologiczne

Rocznik

2014

Numer

vol. 44

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

źródło historyczne ; kino moralnego niepokoju ; życie codzienne ; PRL ; film fabularny

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

115-127

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie ; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0073-277X
×