Szczegóły

Tytuł artykułu

Nie całkiem stare dzieje starości

Tytuł czasopisma

Historyka Studia Metodologiczne

Rocznik

2014

Numer

No 44

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie ; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Typ

Omówienia Recenzje I

Identyfikator

ISSN 0073-277X

×