Szczegóły

Tytuł artykułu

Numerical Analysis of Liquid Steel Flow Structure in the One Strand Slab Tundish with Subflux Turbulence Controller and Dam<br>Numeryczna analiza struktury przepływu ciekłej stali w kadzi pośredniej jednowylewowej wyposażonej w podstrumieniowy regulator turbulencji i przegrodę

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×