Szczegóły

Tytuł artykułu

Some Aspects of Continuous Casting of Low Carbon Microalloyed Steels with Niobium and Titanium<br>Wybrane aspekty ciągłego odlewania niskowęglowych stali z mikrododatkami niobu i tytanu

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×