Szczegóły

Tytuł artykułu

Innovative Microwave Hardening of Water-Glass Containing Sandmixes in Technical-Economic Approach

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2299-2944

×