Szczegóły

Tytuł artykułu

Memory Studies, Summary and Introduction (Modi memorandi)

Tytuł czasopisma

Historyka Studia Metodologiczne

Rocznik

2015

Numer

tom 45

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie ; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Identyfikator

ISSN 0073-277X

×