Szczegóły

Tytuł artykułu

Reassembling Non-Modernity: Bruno Latours neue Existenzweisen

Tytuł czasopisma

Historyka Studia Metodologiczne

Rocznik

2015

Numer

No 45

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Typ

Reviews

Identyfikator

ISSN 0073-277X

×