Szczegóły

Tytuł artykułu

Reassembling Non-Modernity: Bruno Latours neue Existenzweisen

Tytuł czasopisma

Historyka Studia Metodologiczne

Rocznik

2015

Numer

tom 45

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie ; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Identyfikator

ISSN 0073-277X
×