Szczegóły

Tytuł artykułu

The Influence of the Near-Meniscus Zone in Continuous Casting Mold on the Surface Quality of the Continuous Casting Ingots

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 1 March

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2012

Identyfikator

ISSN 1733-3490

Referencje

Kudliński Z. (2006), Technologia odlewania stali (Steel casting technology). ; Badri A. (2005), A Mold Simulator for the Continuous Casting of Steel: Part I. The Development of a Simulator, Metallurgical and Materials Transactions B, 36 b, 355, doi.org/10.1007/s11663-005-0065-5 ; Badri A. (2005), A Mold Simulator for the Continuous Casting of Steel: Part II The formation of oscillation marks during the continuous casting of low carbon steel, Metallurgical and Materials Transactions B, 36 b, 373, doi.org/10.1007/s11663-005-0066-4 ; Kudliński Z. (2008), Badania strefy przymeniskowej krystalizatora COS (Research of the meniscus area of the mold), Hutnik Wiadomości Hutnicze Journal, 5, 211. ; Kudliński Z. (2008), Badania właściwości elektrycznych ciekłych faz zasypek krystalizatorowych (Research of electrical properties of liquid phases of casting powders), null, 90. ; Ridolfi M. (1994), The optimization of mold taper for the liva-dalmine round bloom caster, La Revue de Metallurgie, 91, 609.

DOI

10.2478/v10172-012-0036-1

×