Szczegóły

Tytuł artykułu

Diagnostics of Induction Motor Based on Analysis of Acoustic Signals with the Application of Eigenvector Method and K-Nearest Neighbor Classifier<br>Diagnostyka silnika indukcyjnego oparta na analizie sygnałów akustycznych z zastosowaniem metody wektora własnego i klasyfikatora k-najbliższego sąsiada

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 2 June

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×