Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of Minor Cu Addition on the Precipitation Sequence of an As-Cast Al-Mg-Si 6005 Alloy<br>Wpływ małego dodatku Cu na sekwencję wydzieleń w odlewanych stopach Al-Mg-Si 6005

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 2 June

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×