Szczegóły

Tytuł artykułu

The Influence of Glassex Additive on Properties of Microwave-Hardened and Self-Hardened Moulding Sands with Water Glass

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2299-2944

×