Szczegóły

Tytuł artykułu

Second Phase Morphology in the Zn-Ti0.1-Cu0.1 Single Crystals Obtained at Different Growth Rates<br>Morfologia drugiej fazy w monokryształach Zn-Ti0.1-Cu0.1 otrzymywanych przy różnych szybkościach wzrostu

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 2 June

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×