Szczegóły

Tytuł artykułu

Wrought Magnesium Alloys ZM21, ZW3 and WE43 Processed by Hydrostatic Extrusion with Back Pressure<br>Przerobione plastycznie stopy magnezu ZM21, ZW3 I WE43 wytworzone metodą wyciskania hydrostatycznego z przeciwciśnieniem

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 2 June

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×