Szczegóły

Tytuł artykułu

Some Properties of Platinum and Palladium Modified Aluminide Coatings Deposited by CVD Method on Nickel-Base Superalloys<br>Właściwości warstw aluminidkowych modyfikowanych platyną i palladem wytworzonych metodą CVD na podłożu nadstopów niklu

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 2 June

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×