Szczegóły

Tytuł artykułu

Mapping and Recognition of Radio Frequency Clutter in Various Environments in Australia

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2010

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Identyfikator

eISSN 2300-1933 (since 2013) ; ISSN 2081-8491 (until 2012)

×