Szczegóły

Tytuł artykułu

The Influence of Extrusion Process Parameters and Heat Treatment on the Mechanical Properties of High-Strenght Magnesium Alloy<br>Wpływ parametrów procesu wyciskania i obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne wysokowytrzymałych stopów magnezu

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 2 June

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×