Szczegóły

Tytuł artykułu

Wspólna polityka rolna UE po 2013 r. a interesy polskiego rolnictwa

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text ; Komitet Nauk Ekonomicznych PAN

Identyfikator

ISSN 0013-3205
×