Szczegóły

Tytuł artykułu

Problem bezrobocia strukturalnego: czego uczy nas teoria poszukiwań i dopasowań na rynku pracy?

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Identyfikator

ISSN 0013-3205
×