Details

Title

Wycena ekonomiczna wartości dóbr kultury na przykładzie piwnic Pałacu Saskiego w Warszawie

Journal title

Ekonomista

Yearbook

2011

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text ; Komitet Nauk Ekonomicznych PAN

Identifier

ISSN 0013-3205
×