Szczegóły

Tytuł artykułu

Świat między kryzysami – refleksje na marginesie książki N. Roubiniego i S. Mihma Ekonomia kryzysu

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Identyfikator

ISSN 0013-3205
×