Szczegóły

Tytuł artykułu

Pojęcie I Funkcje Kultury W Socjologicznym Projekcie Jurija Lewady

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2011

Numer

No 2-3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5172
×