Szczegóły

Tytuł artykułu

Darwinowskie Paradygmaty Kultura Popularna W Poszukiwaniu Teorii Wszystkiego

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2011

Numer

No 2-3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5172
×