Szczegóły

Tytuł artykułu

Konferencja „Kultura Jako Pamięć: Posttradycjonalne Znaczenie Przeszłości” Warszawa, 9–10 Czerwca 2011 R.

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2011

Numer

No 2-3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5172
×