Szczegóły

Tytuł artykułu

Dlaczego banki centralne nie powinny podwyższać celu inflacyjnego?

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2011

Numer

No 5

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text ; Komitet Nauk Ekonomicznych PAN

Identyfikator

ISSN 0013-3205
×