Szczegóły

Tytuł artykułu

Poza rynkiem pracy elementy dyskursu publicznego na temat bezrobocia

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5172

DOI

10.2478/v10276-012-0006-4

×